VARSEL OM ÅRSMØTE 2017

Det skal avholdes årsmøte i Follo & Østfold Elghund klubb fredag 17.02.2016 kl.18:30 på Mørk Golfbane i Spydeberg.

I h.h.t. vedtektene skal saker som ønskes tatt opp på årsmøte herunder forslag til valg av tillitsvalgte sendes skriftlig til styret / valgkomiteen (leder Rune Engen) innen 10. januar. Årsmøte dokumentene blir tilsendt dere som har e-post, samt at de blir lagt ut på klubbens hjemmeside.  De som ønsker årsmøtedokumentene tilsendt på papir må melde dette til styret inne 1. februar, slik at vi kan trykke opp det antall som er nødvendig. Da vi forsøker å spare utgifter på trykking av papirer og porto håper vi at flest mulig printer ut dette selv.

Vi håper mange merker av denne kvelden på kalenderen og kommer på årsmøte.

 

Vi ønsker alle en riktig

God jul og et godt nytt år!

Med hilsen

Styret i Follo & Østfold Elghundklubb

FØEHK PÅ FACEBOOK