Championat

Default Image

Championatskjold

Da er vi klare til og ta imot bestilling av championatskjold. Men husk at dere må søke NKK om championatet før dere bestiller skjold. Gå inn på: www.nkk.no og søk der. Fyll så ut skjema som ligger som vedlegg her, og send det til formann. hs-holte@online.no Pris er: kr. 1000.- Føres inn på kontonr.…
Default Image

Championat skjold 2016

Bestilling av championat skjold, for utdeling 2016 Innleveringsfrist er 10.02.2016 skjoldene vil bli utdelt på årets premie utdeling Prisen vil være ca. 1000,- kr. pr. skjold.
Default Image

Championat skjold 2015

Bestilling av championat skjold, for utdeling 2015 Prisen er øket til 1000,- kr. pr. skjold

Championatvinnere

Championatskjold 2014 NJ(L)CH , NUCH Nelli, NO 34180/12 eier: Kristian Amundrød N(B)JCH , S(B)JCH , NORDUCH Kullskogens Bb Storm, NO 40713/10 eier: Ellen Rode og Leif Dahl NUCH Rønninglias Resto, NO 47165/09 eier: Stein Johansen NJ(L)CH Klingagårdens Balder, NO 38783/11 eier: Marius Aadalen…

FØEHK PÅ FACEBOOK