• Championatvinnere15

Om Løshundkomitéen

Leder: Morten Ødemark.

Komitemedlem:

John Sveen, Hans-Ole Arnesen, Frode Westlie.

FØEHK PÅ FACEBOOK