• Championatvinnere15

Godt besøkt kurs for hundeførere / løshund

 

Vi planlegger å avholde et kurs i bruk av GPS peileutstyr (PBP) for alle brukere. Målet vårt er å få selgere/importører av de mest brukte pelerne til å komme for å fortelle hvordan vi kan bruke peilere på jaktpøver og praktisk jakt. Kurset er planlagt holdt  i begynnlsen av september og vil bli  bekjentgjort på hjemmesiden vår.

 

FØEHK PÅ FACEBOOK