• Championatvinnere15

Bortgang av æresmedlem Arne Jaavall

                            ✟  

Arne Jaavall (1926-2022) er gått ut av tiden, 96 år gammel.
 
Han var en hedersmann, ett av de store trærne i skogen.
 
I Follo og Østfold Elghundklubb, som han var med på å stifte i 1967, nedla han et betydningsfullt arbeid for å bedre jaktegenskapene hos elghundrasene som dommer på bandhund- og løshundprøver, samt ferskspor og blodspor.
 
Han var også aktiv på det administrative plan som leder av bandhundkomitèen i mange år, og i klubbens styre.
 
Arne Jaavall var æresmedlem i Follo og Østfold Elghundklubb.
 
Styret I Follo og Østfold Elghundklubb

FØEHK PÅ FACEBOOK