• Championatvinnere15

EGMONT FORLIKET

En svært vanskelig situasjon å komme i for oss alle.

Hva hvis vi hver og en setter kr 200,- inn på nevnte konto...

Det vil ihvertfall redusere forbundets lånekapital betydelig og en slik sum er fullstendig ubetydelig når vi ser på hva vi bruker på klær-peilere-hunder og kikkerter...

 

Kontonummeret er 1503 74 80883. 
Bruker du Vipps- søk etter NEKF

 

FØEHK PÅ FACEBOOK