• Championatvinnere15

Spørreundersøkelse

 

De skal kjøre en anonym spørreundersøkelse, hvor deltakerne skal svare på en del hverdagslige spørsmål om sin hund, i tillegg til en del spørsmål om stressrelatert atferd og miljøpåvirkninger. De skal også måle hjertefrekvensen til et utvalg hunder, for å se samspillet mellom hjertefrekvens og de synlige stresstegnene.

Stress kan være både positivt og negativt, og de er ikke ute etter å henge ut noen, eller lage en negativ oppgave. De er kun ute etter håndfaste bevis, som senere kan brukes for å gjøre den daglige dyrevelferden til hundene enda bedre.

Vi håper at klubbens medlemmer er interessert i å være med på dette, slik at de får en best mulig oppgave.

Gå inn på linken under og svar på spørsmålene.

 

https://response.questback.com/randibberg/i4uojdxzih/ 

FØEHK PÅ FACEBOOK