• Championatvinnere15

Norsk Kennel Klubs utstillingsregler

Til en hver tid gjeldene utstillingsregler vil være tilgjengelig på NKKs nettsider under fanen utstillinger. Disse finner du her.

FØEHK PÅ FACEBOOK