ÅRSBERETNING 2011

Styret for Follo og Østfold Elghundklubb har i 2011 bestått av:

Jan Lie Formann
Jan Petter Vaaler Nestformann
Arne Duserud Kasserer
Ann Helen Aa. Haugaard Sekretær
Grete Bjerke Styremedlem
Guttorm Bjørge Varamedlem
Ole Tom Johnsrud Varamedlem
Rune Viken Utstillingsleder – møter i styret

Klubben har ved utgangen av 2011; 340 betalende medlemmer. Klubben har et æresmedlem som er Arne Jaavall.

Det er avholdt 3 styremøter.

I 2011 ble Follo og Østfold Elghundklubb registrert i Brønnøysundregisteret. Gjennom dette er klubben registrert som mottager av Grasrotandel hos Norsk Tipping og vi er også kvalifisert til å motta merverdiavgiftsrefusjon fra Staten.

RS 2011 var på Thon Hotell Gardermoen 30.april. Delegater fra FOEHK var Jan P Vaaler, Arne Duserud og Jan Lie. På årsmøtet 2011 ble det vedtatt å sende en sak til RS om faglig hjelp ved tap av hunder som blir skadet eller drept av rovdyr. Saken ble fremmet, og fikk følgende enstemmig vedtak: ”Representantskapsmøtet 2011 viser til enstemmig vedtak i RS sak 11.8.10 og pålegger Forbundsstyret intensivere arbeidet med å opprette fagutvalget som skal ha mandat til å arbeide for ansvarlig hundehold, nødverge for hund og generelle rettigheter for å videreføre jakttradisjoner i bruk av hund. Utvalget skal videre søke samarbeid og delta i relevante tverrfaglig fora der de aktuelle sakene drøftes og videreføres.”

Aktivitet:
Klubben har i løpet av 2011 arrangert løshund- og bandhundprøver, 2 utstillinger, bandhundkurs, blodsporkurs, miljø- og ringtreningskurs.
 
På blodsporkurset var det 10 kursdeltagere, der samtlige gikk opp til prøve etter kurset. Det var 9 stykker som klarte prøven. Instruktører var Kåre Undrum og Oddvar Andersrød.
Det er gått 65 sporprøver, som innbefatter blodspor og fersksporprøver.
Miljø- og ringtreningskurs ble arrangert i garasjen på Ski Storsenter en gang i uken fra 3/3 til 29/4-11 ledet av Ralf Campbell. Det var 8 deltagere.
Avlskontakt har vært Ralf Campbell som har hatt 11 henvendelser, 7 om valper og 4 om å finne hannhund til tispe.
Utstilling:
Vårutstilling ble arrangert på Berg skole i Halden 1.mai. Det var påmeldt 63 hunder og 1 valp. Det ble delt ut 19 CK og 6 CERT og 2 reserve CERT. Dommer var Torbjørn Granheim.
Høstutstilling ble arrangert på Høytorp Fort i Mysen 18. september. Det var påmeldt 57 voksne og 13 valper. Nils-Erik Haagenrud bedømte alle raser og klasser.
Det ble delt ut 8 CK og 4 CERT.

Bandhund:
Bandhundkurset ble arrangert 15-16/4-11, med base på Jonsrud i Rakkestad. Det var 20 deltagere, derav 7 fra Sverige. Teorien ble gjennomgått fredag kveld og ut i elgskogen lørdag morgen. Instruktører var Ralf Campbell, Jan Lie, Erik Solbrække, Ann Helen Aabogen Haugaard, Oddvar Andersrød, Morten Solbrekke, Morten Syverstad og Øyvind Eriksen.
Klubbkampen for bandhunder ble arrangert i Setskog for 7. år på rad av Follo og Østfold EHK i samarbeide med Oslo-områdets EHK og Sør-Norge (Vestfold EHK, Aust-Agder EHK og Telemark EHK), med tre ekvipasjer fra hvert lag. Follo og Østfold EHK kom på andreplass med NES Frøy til Rigmor Lynes, NEG Trygg til Trond Buer og Stella av Hjortedyra til Oddmund Karlsen.
NM Bandhund 2011 ble arrangert av Finnmark EHK 18-20/8-11 med base i Lakselv. Det var 21 deltagere som fikk prøve seg i relativt elgfattige terreng, så bare en hund fikk 1pr.  To deltok fra vår egen klubb, NUCH NJ(B)CH Balder av Tallo til Ann Helen Aabogen Haugaard som kom for elg bare en av dagene og ble nr 14, med 72 p og 3pr, og NUCH NJ(B)CH Zoro til Oddvar Andersrød som også var uheldig og kun fikk se elg den ene dagen og ble nr 17 med 63 p. F&ØEHK stilte med to dommere: Jan Lie og Erik Solbrække.
Separate 1-dags bandhundprøver ble arrangert i tiden 1/7-11 – 15/1-12. Av de totalt 15 ekvipasjene gikk hele 12 til premie, derav 1pr x 3, 2pr x 5, 3pr x 4 og 0pr x 3. Prøvens beste hund ble NES Rønninglias Fenris 11334/02, eier Ellen Rode og fører Leif Dahl. Dommer var Ralf Campbell.
Separate 2-dagers bandhundprøver ble arrangert i tiden 1/7-11-15/2-12. Av de totalt tre ekvipasjene var NES Stella av Hjortedyra til Oddmund Karlsen best med 149 poeng og 1pr. Dommer første dag var Erik Solbrække, og dommer andre dag var Ralf Campbell.       
Løshund:
Det er blitt gått totalt 41 prøver dette året.
1dags separat – løshundprøve hadde 34 deltagende hunder bedømt av 25 dommere. Prøvene ble avholdt i perioden 07.11 til 22.12.2011. Prøveleder var Jan P Vaaler, NKK representant var Oddvar Andersrød. Det var 21 hunder som ble premiert med til sammen 24 premier, 22 første-, 1 andre- og 1 tredjepremier. Prøvens beste hund ble NEG VEIKULÅSENS R-I PEKKA, eiet av Svein Kristiansen fra Rakkestad. VEIKULÅSENS R-I PEKKA ble bedømt av dommer Knut J Herland til 94 poeng og 1. premie. Prøven ble gått 23.11.2011.
2dagers separat – løshund hadde 7 deltagende hunder bedømt av 14 dommere. Prøvene ble avholdt i perioden 16.11 til 15.12.2011. Prøveleder var Jan P Vaaler, NKK representant var Kåre Undrum. Det var 4 hunder som ble premiert, 4 første-, ingen andre- og ingen tredjepremier. Prøvens beste hund ble NEG BALDER, eiet av Øyvind Eriksen fra Skiptvet. BALDER fikk totalt 166 poeng og 1. premie. 06.12.2011 ga dommer Knut J Herland 84 poeng og 1. premie. Andre dag ga dommer Ingar Gundersen 82 poeng og 1. premie i middels vær på < 15 cm snø.
2dagers samlet – løshundprøve hadde 7 deltagende hunder som ble bedømt av 10 dommere. Prøvene ble avholdt 18 og 19.11.2011. Prøveleder var Jan P. Vaaler, NKK representant var Kåre Undrum. Det var 3 hunder som ble premiert, 3 første-, ingen andre- og ingen tredjepremier. Prøvens beste hund ble NEG FORSVIKENS LUSSI, eiet av Jørgen Olsson. FORSVIKENS LUSSI ble begge dager ført av Jørgen Olsson og fikk totalt 182.5 poeng og 1. premie. Første dag ga dommer Morten Kvisler 95 poeng og 1. premie med stor elgbestand. Andre dag ga dommer Henning Holtet 87.5 poeng og 1. premie.

Styret takker sine medlemmer for et aktivt år!
For FØEHK
Ann Helen Aabogen Haugaard

 
Vinnere av vandrepokaler 2011
Tallo kennel kombipokal.
NES Frøy 44782/09 Eier Rigmor Lynes/Fører Ole Stangebye, begge Trollåsen
1. premie på jaktprøve + CERT på Haldenutstillingen = 10 poeng
+ Tilleggspoeng: 3pr på to-dagers separat jaktprøve = 1 poeng. Totalt 11 poeng

Arne Jaavalls bandhundpokal
NES Rønninglia`s Fenris 11334/02 Eier Ellen Rode/Fører Leif Dahl, begge fra Askim
1 dags separat prøve 89 poeng.

Bamses to-dagers pokal.
NEG FORSVIKENS LUSSI S68444/2007 Eier Jørgen Olsson
2 dagers samlet løshundprøve, 1 dag 95 poeng, 2 dag 87,5 poeng, tot.182,5 poeng.

Beste løshund (Hannhund)
NEG VEIKULÅSENS R-I PEKKA 08072/06 Eier Svein Kristiansen. 1890 Rakkestad.
1 dags separat prøve 94 poeng.

Tuppas pokal
NEG FORSVIKENS LUSSI S68444/2007 Eier Jørgen Olsson
2 dagers samlet løshundprøve, 1 dag 95 poeng.

Kombipokalen
NEG VEIKULÅSENS R-I PEKKA 08072/06 Eier Svein Kristiansen. 1890 Rakkestad.
1 dags separat prøve 94 poeng + Excellent på Haldenutstillingen.

Championatskjold 2011
N(L)JCH 48398/09 Greniskogens Turbo  eier  Lars Klemet Strand
N(L)JCH 58970/ 09 Botnebekkens Freddi eier Rune Olav Nordby
N(L)JCH 13886/05 Luna   eier Per Kristiansen/Trine Opsand
NUCH  33127/ 09 Losnabakken`s V-L  Diana eier  Petter Færgestad
N(L)JCH 19538/06 A F Elgkronas Frøya 2 eier Hans Ole Arnesen
N(L)JCH 52546/09 Burre    eier Hans Ole Arnesen
N(L)JCH 50168/09 Botnebekkens Dexter eier Johan Hunes

 

Årsmøtereferat FOEHK 2012

Sted: Einarbu i Eidsberg

Møtet satt kl.18.30 med 67medlemmer tilstede.

Saksliste:
Innkalling og saksliste – sendt i post og lagt ut på hjemmeside – godkjent.
Valg av ordstyrer: Formann Jan Lie
Valg av protokollfører: Sekretær Ann Helen Aabogen Haugaard
Valg av 2 personer til å skrive under protokollen: Arne Jaavall og Johan Stokkeland
Årsberetning framlagt og lest. Godkjent uten kommentarer.
Regnskapet framlagt av kasserer. Kommentarer til regnskapet: Ryddig og oversiktlig. Godkjent.

Tre innkommende saker til årsmøtet som var styrebehandlet.
Sak 1: Egenandelen på Kr 100,- for bespisning på årsmøtet tas bort.
Flertallet støttet ikke styrets innstilling. Herved er egendelen på kr. 100,- for bespisning på årsmøtet tatt bort.

Sak 2: Startavgift for endags separate band- og løshundprøver bør økes til kr .1000.- og todagersprøver til 2000.-, samt at dommerhonorar for begge prøveformene økes til kr. 600.- pr dag. Dommerhonorar innkreves av dommer ved prøvestart. Dette for å være på lik linje med våre naboklubber.

Sak 3: Dommermøte for løshund som holdes i mars får fullmakt av årsmøtet til å sende en uttalelse til RS om de nye prøvereglene.

Valg. Det ble foretatt skriftlig val i prøvekomiteen. Det skulle stemmes på 3 av 5 kandidater. Disse var Jan P. Vaaler, Johan Stokkeland, Oddvar Andersrød, Morten Ødemark og John Sveen. Følgende fikk flertall og ble valgt: Johan Stokkeland, Morten Ødemark og John Sveen.

Resten av valgkomiteens innstilling ble valgt, se oversikt over styre/komiteer.

Årsmøtet hevet kl. 20.00

For Follo og Østfold EHK
Arne Jaavall (sign.)                Johan Stokkeland (sign.)

 

 


Bespisning og premieutdeling

Velg kategori

Nyhetsarkiv