Styret / komiteer

Telefon liste Styret

Leder: Gjermund Bønøgård
Tlf.nr. 90568932
E-post: gjermund@halden.net

Nestleder: Henning Holtet
Tlf.nr. 91707039
E-post: hs-holte@online.no

Kasserer: Svein Kristiansen
Tlf.nr. 93420412
E-post: sv-kris3@online.no

Sekretær: Pål Oraug
Tlf.nr. 90723590
E-post: oraug@hotmail.com

Medlem: Line Marita Olsen
Tlf.nr. 41434114
E-post: line.m.olsen@gmail.com

Vara:

Jørn Skullerud

Willy Grønstvet

 

Telefon liste Komite Ledere

Jaktprøvekomiteen Løshund
Jan Anders Hansen
Tlf: 908 40 037
E-post: losprove.foehk@gmail.com

Jaktprøvekomite Bandhund
Ralf Campbell
Tlf: 909 83 291
E-post: ralfcam@online.no

Utstillingskomite
Line Marita Olsen
Tlf: 414 34 114
E-post: line.m.olsen@gmail.com

Sporprøver
Henning Holtet
Tlf: 917 07 039
E-post: hs-holte@online.no

Valgkomite
Hans Oscar Gudim
Tlf: 950 75 068

E-post: hogudim@yahoo.no

Velg kategori

Nyhetsarkiv