Slik blir du medlem

Medlemskap i Follo og Østfold Elghundklubb (FOEHK) og Norsk Kennleklubb (NKK) henger sammen. Medlemskap i klubben medfører at du kan få delta i klubbens aktiviter og får rabatter på prøver og utstillinger mm. Tre ganger i året få tilsendt medlemsbladet ELGHUNDEN. Dette blir utgitt av Norske Elghundklubbers Forbund og inneholder interessant og nyttig stoff for de som er interessert både i elgjakt og elghunder. Bl. a. kommer alt av utstillingsresultater og jaktprøveresultater fra alle områdeklubbene i Norge her.

Slik melder du deg inn:

Du melder deg inn via Norsk Kennel Klubb sine hjemmesider, dette gjøres på deres hjemmesider under fanen «Bli medlem» og følg linken «Jeg vil melde meg inn», se link her:

Du fyller først inn personopplysninger med kontaktinfo (side 1).

Når du trykker «neste» så kommer du til side 2 hvor du fyller ut klubbtilhørighet. Du velger da Follo og Østfold Elghundklubb og kommer til side 3 hvor du betaler innmeldingsavgiften.

Per juni 2024 er kostnaden for å være medlem 853,-.

Husk også at medlemskap i NKK har mange medlemsfordeler i tillegg til de aktivitetene du får som medlem i FOEHK. Medlemsfordeler i NKK, se her. Du vil få tilsendt NKK’s medlemsblad HUNDESPORT 11-12 ganger pr år.

Velg kategori

Nyhetsarkiv