ÅRSBERETNING 2012

 

 

Styret for Follo og Østfold Elghundklubb har i 2012 bestått av:

 

Knut Herland

Formann

Jan Petter Vaaler

Nestformann

Arne Duserud

Kasserer

Lene Marie Guldhaug Nygård

Sekretær

Lasse Englund

Styremedlem

Guttorm Bjørge

Varamedlem

Ole Tom Johnsrud

Varamedlem

Petter Færgestad

Utstillingsleder – møter i styret

Morten Ødemark

Prøveleder løshund – møter i styret

Ralf Campbell

Prøveleder bandhund møter i styret

 

Klubben har ved utgangen av 2012 336betalende medlemmer.

Det er avholdt 3 styremøter i løpet av året.

RS 2012 var på Rica hotell Olrud på Hamar 12.mai. Knut Herland, Morten Ødemark, Petter Færgestad, Ole Tom Johnsrud og Lene Marie Guldhaug Nygård var FØEHKs delegater der. Hovedsaken denne gangen var nye nordiske prøveregler for løshund. FØEHK var opptatt av at vi skulle sikre at det ble enighet i alle tre landene dersom vi skulle godta nye regler, ellers mente vi at reglene måtte utsettes. Vi nådde ikke frem med våre synspunkter og tapte denne kampen. Det ble et klart flertall for nye prøveregler gjeldene fra 2013 sesongen.

MILJØ- OG RINGTRENING: 8/3 – 26/4-12. De 13 deltagerne møttes i garasjen på Ski Storsenter hver torsdag i mars og april. For de fleste var det en forberedelse til Haldenutstillingen 29/4. Ralf Campbell var instruktør.

 

AVLSKONTAKT har vært Ralf Campbell. Det har hatt 12 henvendelser, derav 5 om valper og 7 om hjelp til å finne en hannhund til tispe.

BANDHUNDKURS: Fredag 27 – lørdag 28/4-12 på Jonsrud i Rakkestad. Deltagelsen de siste årene har vært høy (2009: 14, 2010: 29, 2011: 20). Til årets kurs kom totalt 25, derav 15 fra Sverige og 1 fra Danmark. Ti av dem stilte med hund, derav 6 NEG, 3 NES og en jämthund. De fleste svenskene var løshunddommere som i disse «gråbeinstider» ville lære om bandhundjakt. Teorien ble gjennomgått fredag kveld og så fikk de prøve seg tre timer i elgskogen neste morgen. Etter lunsj var det evaluering av hver ekvipasje. Instruktører var Ralf Campbell, Jan Lie, Arne Jaavall, Erik Solbrække, Morten Solbrekke, Morten Syverstad, Ole Asbjørn Haugaard, Oddvar Andersrød, Arnfinn Kullerud og Ole Asbjørn Haugaard.

 

KLUBBKAMP FOR BANDHUNDER: Lørdag 4/8-12 i Setskog mellom Follo og Østfold EHK, Oslo-o-EHK og Sør-Norge (Telemark, Buskerud EHK og Aust-Agder EHK). Vi sto ansvarlig for sekretariatet, Oslo-o–EHK for terreng og basen på Malnes Villmarkstun. Det stilte tre hunder fra hvert lag, ni i alt. Follo og Østfold EHK vant klubbkampen med NEG Sleppaasens TS Berte (prøvens beste hund med 75p og 1pr), eier/fører Bjørnar Berger, 1850 Mysen, NES Kullskogens BB Storm (75p, 2pr), eier/fører Leif Dahl, 1812 Askim, og Kullskogens BB Nora (73p, 0 pr), eier/fører Normann Nielsen, 1850 Mysen. 

 

SEPARATE BANDHUNDPRØVER ble arrangert i tiden 1/7-12 til 23/1-13.

1-DAGS BANDHUNDPRØVER: ialt 12 prøver med 11 forskjellige hunder, derav 5 NEG og 6 NES. De 12 prøvene fordelte seg på 1pr x 4, 2pr x 1, 3pr x 2 og 0 premie x 5

For første gang på mange år har vi år bare brukt klubbens egne dommere. 11 av prøvene gikk i Rakkestad, en i Ørje. Prøvens beste hund var NES Kullskogens BB Tuva med 82p og 1pr, eier/fører Arnfinn Kullerud, 1735 Varteig. Dommer var Ann Helen Aabogen Haugaard.

2-DAGERS BANDHUNDPRØVER: I alt 3 prøver, derav en 2. premie og to 0-premier.

 

VINNERE AV VANDREPOKALER 2012

……………………….

………………………..

…………………………

Tallo kennel kombipokal: NEG Sleppaasens T-S Berte NO33140/11, Bjørnar Berger. Arne Jaavalls bandhundpokal: NES Kullskogens BB Tuva NO40717/10, Arnfinn Kullerud

 

BLODSPORKURS: 17 påmeldte kursdeltakere, fordelt på16 elghunder og 1 rådyrhund, ble godt veiledet av kurslederene Oddvar Andersrød, Jan Lie og Kåre Undrum.

I LØSHUNDKOMITEENhar det vært et år med mange jaktprøver og sporprøver. Gjermund Bønøgård har tatt seg av sporprøver, det er blitt gått over 90stk. Kjempebra!!!

Nordisk Mesterskap for løshunder ble arrangert av Østerdalen EHK den, 21. og 22. september, men det var ingen hunder med fra Follo & Østfold EHK.

NM for løshunder ble arrangert av Nord-Trøndelag EHK den, 1. og 2. november. De som representerte Follo & Østfold EHK var, Jämt-Spetsens Zack til Morten Ødemark, (nr.18)og Nordmolia’s Leo til Lasse Englund. (nr.20) av 29 startende hunder.

Vi arrangerte 2-dagers samlet løshundprøve på Høytorp Fort den, 16-17/11-2012. Det var 8 påmeldte, men det var 6 hunder som startet. 2 av disse klarte 1-premie begge dager. Vinner av prøven ble, Holmsjöns Bosse til Henrik Magnusson fra Skillingmark, Sverige.

Når det gjelder separate løshundprøver har vi hatt over 70stk 1-dagers, mens vi har hatt 16stk. 2-dager separat løshundprøver. Vi fikk utvidet prøvesesongen ut januar.

UTSTILLINGSKOMITEEN har i år bestått av Petter Færgestad som leder, godt hjulpet av medlemmene Jan Anders Hansen, Arne Martin Pettersen, Jan Anders Hansen, Hans Oskar Gudim, Kristian Amundrød, Arve Fugleskjelle og Lene Marie Guldhaug Nygård.

Det har i 2012 blitt avholdt de sedvanlige to utstillingene; Berg skole og Høytorp fort. På Berg skole deltok 47 hunder. Utstillingen ble avholdt i strålende vær og BIS ble Nordmolia`s Leo. Dommer var Lars Hjelmetvedt. På Høytorp deltok 42 voksne og 5 valper, noe mer rufsete vær enn i Halden. Bis ble Smalmyra`s Burre. Dommer var Lisbet Campell. Det har blitt avholdt 2 komiteemøter. Vi har begynt å ta imot påmeldinger via Dogweb, dette ble gjort for å minske arbeidsmengden en del samtidig som det er en forenkling også for de som melder på. Nå skal det vel innrømmes at det var noe innkjøringsproblemer på den første utstillingen, men dette har nå gått seg til. Håper flest mulig benytter seg av dette på de kommende arrangementer.

Medlemsnytt har gått over til utsendelse pr e-post og dette fungerer godt.

Styret takker alle sine medlemmer for et flott år!
 

Styret i Follo og Østfold elghundklubb 25.01.2013

 

Knut J. Herland (leder)                             Jan P. Vaaler (nestleder)            

 

 Lene Marie Guldhaug Nygård (sekr.)     Arne Duserud (kasserer)

 

                              Lasse Englund (styremedlem)

Velg kategori

Nyhetsarkiv