ÅRSBERETNING 2013

 

Styret for Follo og Østfold Elghundklubb har i 2013 bestått av:

Knut Herland – Formann

 Lasse Englund – Nestformann

Svein Kristiansen – Kasserer

Lene Marie Guldhaug Nygård – Sekretær

Ole Tom Johnsrud – Styremedlem

Guttorm Bjørge – Varamedlem

Arne Riis – Varamedlem

Petter Færgestad – Utstillingsleder – møter i styret

Morten Ødemark – Prøveleder løshund – møter i styret

Ralf Campbell – Prøveleder bandhund møter i styret

 
   Klubben har ved utgangen av året 314 hovedmedlemmer, 10 husstandsmedlemmer
og 1 æresmedlem, 325 betalende medlemmer totalt. En tilbakegang på 11 medlemmer.

Det er avholdt 4 styremøter i løpet av året. Behandlet 37 saker.
l tillegg til ordinære styresaker har styret godkjent 3 medlemmer til å begynne dommerutdannelse for løshund.

Problemene med gjennomføring av nye prøveregler for løshund har vært tema i styret mange ganger.Prøveleder har fortsatt ikke fått administrasjonstilgang i systemet tross mange purringer til NEKF det har derfor ikke vært mulig å få administrert prøvene i Dog123. En del dommere har kommet inn i Dog123 og kan legge inn prøvene i systemet, men mange har ikke kommet inn og har derfor prøvene kun liggende på notater/skogskort. Dette er ikke bra, og mulighetene for at viktige prøvedata kan gå tapt er stor.

Styret har hatt stor fokus på klubbens hjemmeside. Mye er gjort og siden fungerer, men en del historikk fra klubbens aktiviteter er ikke tilgjengelig enda.
Dette skal komme på plass etter hvert.

Styret har også jobbet med å få godkjent vedtektene som ble vedtatt på årsmøte 2013. Forbundsstyre i NEKF utsatte behandlingen av å godkjenne vedtektene da Oslo Område Elghundklubb hadde reist innvendinger på aktivitetsområde vårt som også er nedfelt i våre vedtekter.
Vi har hatt Follo og Østfold som navn helt siden stiftelsen av klubben og skulle være god nok dokumentasjon på saken. Bevis for at FØEHK har hatt Follokommunene som aktivitetsområde er oversendt NEKF som dokumentasjon. En avklaring forventes i nær fremtid.

Styret har varslet NEKF om at vi ønsker å ta opp saken på RS 2014 dersom styret ikke godkjenner vedtektene våre før RS avholdes, og ber om støtte fra årsmøtet på dette.

RS 2013 ble avholdt på Gardermoen 11.mai hvor styret møtte.

Komitelederne har møtt på styremøtene, en ordning som har fungert svært godt. Styret får på denne måten tilegnet
seg god informasjon om aktivitene i klubben og komiteene kan enkelt ta opp saker som trenger avklaring i styret.

Rapport fra utstillingskomiteen:

Petter Færgestad, leder i utstillingskomiteen, oppsummerer året slik: Det har i 2013 som vanlig blitt avholdt
2 utstillinger. Den første ble avholdt søndag 28.4 på Berg skole i Halden. Her stilte det 56 hunder i voksen klasse
og 3 valper.
Arild Berget var dommer.
BIR Neg ble Nordmolias Leo tii Lasse Englund og BIR Nes Kullskogen·s Bb Storm til Ellen Rode og Leif Dahl. Beste valp ble Smalmyras T-B Bamse til J.P

Vaaler. Vi var så heldige at værgudene sto oss bi og utstillingen ble avholdt i sol og pent vær.

Årets andre utstilling ble også avholdt på kjent grunn nærmere bestemt Høytorp fort i Mysen søndag den 15.9.
Her stilte 51 voksne hunder og 18 valper.

Bir Neg ble Taro til Roald Normo,
BIR Nes ble Kullskogens Bb Storm til Ellen Rode og Leif Dahl,
BIR Jemt ble Haresjøen·s N-R Sigge, BIR Hellefors hund ble Alebraks Trolle til Roar Bognerud, BIR Karelsk bjørnehund ble Råbockens Osmo Hirvikarpanen. Beste valp ble Frøya til Karl Kristiansen.
Det var to dommere i år Eivind Mjærum dømte de voksne og Lisbeth Cambell dømte valpene. Litt mindre heldig med været i Mysen, men det begynte ikke å
regne før vi var ferdige.

Lørdagen før utstillingen arrangerte vi en klubb kveld i restauranten på fortet hvor vi hadde invitert Vet Harald Small fra Ski og hundekjører Robert Sørli.
Harald brukte tiden sin på og snakke om skader og sårpleie og Robert snakket mye om trening og motivasjon. Mange nyttige ting og ta med seg for noen og enhver. Det var ca 30 fremmøtte som ga uttrykk for at det hadde vært en trivelig kveld, så vi klemmer til samtidig med utstillingen til høsten igjen. Da med annet tema.
Komiteens leder ønsker samtidig å rette en takk til de andre medlemmene, uten dere hadde dette vært tungt å gjennomføre.

Rapport fra bandhundkomiteen:

Fra bandhundkomiteen er oppsummeringen fra leder Ralf Campbell således; Arets bandhundkurs gikk 19-20/4-13 i Rakkestad med Slettemoen som base og med 11 deltagere, derav 2 fra Sverige.
Syv deltagere kom med hund, derav 5 norsk elghund, sort og 2 norsk elghund, grå, med en snittalder på litt over 12 mndr, den yngste 5 mndr,
den eldste 2 år.
Fredag kl 18-21 ble teorien gjennomgått, deretter grilling og sosialt samvær,
og lørdag var det praksis i elgskogen. Instruktører var Jan Lie, Morten Syverstad og Ralf Campbell.

Klubbkampen arrangeres vanligvis på første lørdag i august, men for ikke å kollidere med NM Bandhund ble den forskjøvet to uker, til lørdag 17 august.

EHK på andre og Follo og Østfold EHK på tredje plass. På vårt lag stilte NEG Smalmyras B Surre N057583/11 (60p, 3pr), fører Knut Brandt, 1890 Rakkestad,

NEG Gokstadhaugens Mikkie N043454/11 (18p, Opr), fører Anita Skedsmo, 1960, og

NEG Skinnemoens Frøya N053844//10 (60p, 3pr), fører Roar Sundbye, 1621 Gressvik.

Dommere for F&ØEHK var Jan Lie, Ralf Campbell og Evert Ehne (SAK). NKK representant var Thor Johan Rønås.

En-dags separate bandhundprøver, hvor prøvesesong er 1/7-13 til 31/1-14 ble første prøve gått 1/7-13,
den siste 4/1-14: Totalt 17 ekvipasjer, derav 9 premierte. Resultat: 1pr x 2, 2pr x 4, 3pr x 3, Opr x 8.

Beste hund fra F&ØEHK var NEG Nelli N034180/12, eier/fører Kristian Amundrød,
1560 Larkollen med 71p, 2pr.

Dommere var Ralf Campbell (prøveleder), Jan Lie, Morten Syverstad, Erik

Solbrække og Ann Helen Aabogen
Haugaard. NKK representant Arne Jaavall.

To-dagers separate bandhundprøver, også med prøvesesong fra 1/7-13 – 31/1-14 ble første prøve ble gått 29/7,
den siste 30/11.

Totalt 3 ekvipasjer, derav 2 premierte. Resultat: 1pr x 1, 3pr x 1, Opr x 1.
Beste hund var Gokstadhaugens Yr NO 40496/09, eier Bjørn og Anja G. Corneliussen,fører Bjørn Corneliussen, 1592 Våler i Østfold, med 78+67p, 1pr.
Dommere var Jan Lie, Ralf Campbell, Erik Solbrække og Morten Syverstad. Ann Helen Aabogen Haugaard var prøveleder og Arne Jaavall NKK representant.

NM bandhund 2013 gikk av stabelen 1-4. august med Sør-Trøndelag EHK som arrangør. Berkåk Samfunnshus var basen. Ekvipasjen som representerte vår klubb var NEG NJ(B)CH Sleppåsens T-S Berte N033140/11 med eier/fører Bjørnar Berger, 1850 Mysen.
De kom på 27. plass av totalt 29 deltagere. Morten Syverstad stilte som dommer. Jan Lie var spesielt invitert som NKK representant.

Miljø- og ringtreningskurset gikk hver torsdag kl 20-21 i garasjen på Ski Storsenter i mars og april, og hadde 14 deltagere, derav 10 NEG,
3 NES og en jamthund. Alle tok det som en oppkjøring til klubbens utstilling i Halden 28/4. Kursleder
var Ralf Campbell, med assistent Petter Færgestad.

Avlskontakt har i 2013 vært Ralf Campbell som i løpet av året har hatt 14 henvendelser, derav 5 for å
finne hannhund til tispe, 4 for å skaffe seg valp, 5 for å finne kjøper til valper.

Rapport fra løshundkomiteen:

Fra Løshundkomiteen ved prøveleder Morten Ødemark kan det meldes om at dette har vært et år med innføring i de Nordiske jaktprøvereglene. Det var Knut J.Herland og Morten Ødemark som var på kurs på Gardemoen og fikk innføring i de nye reglene. Disse arrangerte kurs for våre dommere den, 11/3 og 18/3-2013 som en teori del. Mens den, 27/8 og 31/8-2013 var en praktisk del. Det var bra oppmøte hvor 31 deltok. Det ble også arrangert
et kurs for hundeførere i de nye prøvereglene hvor 29 deltok.

Gjermund Bønøgård har tatt seg av sporprøvene i år også, det er blitt gått over 80 stk. Kjempebra!!!

Ungdoms NM for løshunder
ble arrangert
av Sør-Trøndelag EHK den 1.november. Den som stilte fra Follo & Østfold EHK var Ole Bønøgård, med hunden N037115/11, Skinnemoens Storm. De ble nr. 12.

2-dagers samlet løshundprøve ble arrangert 6 og 7/12 på Høytorp Fort i Mysen som base. Det var 8 stk. som startet. Det ble 4 stk. 1 premie, 1stk.2 premie,
og 3 stk. O premie. Vinner av prøven var, 12571/07, Sandungkalvens Jenni til Audun Solberg med, 85,5poeng dag 1 og 75 poeng dag 2. Vi gratulerer.

Når det gjelder 1-dagers separate løshundprøver har vi pr. dags dato, 40 stk påmeldt. Mens vi har påmeldt 22 stk. på 2-dager separat løshundprøver.
Vi har fått utvidet prøvesesongen ut januar, så vi regner med og kunne dømme de fleste. Vi har nå flere dommermøter igjennom sesongen, dette fungerer veldig bra. Vi vil også berømme alle dommere som har gjort en KJEMPEINNSATS for klubben.

Avslutning: ,

Styret vil uttrykke ros til alle dommere,
tillitsvalgte og andre som har bidratt.
Innsatsen som blir utført for elghundklubben
vår er formidabel. Det er svært mange timer som er nedlagt i dugnadsarbeid i løpet av året,
noe klubben er helt avhengig av for å fungere.

Styret takker alle sine medlemmer
for nok et flott år!

Styret i Follo og Østfold Elghundklubb

15.01.2014

Velg kategori

Nyhetsarkiv