Årsberetning 2014

Styret for Follo og Østfold Elghundklubb har i 2014 bestått av:

Knut   Herland Leder
Lasse   Englund Nestleder
Svein   Kristiansen Kasserer
Kjell Ove   Burås           Sekretær
Ole Tom   Johnsrud Styremedlem
Guttorm   Bjørge Varamedlem
Arne Riis Varamedlem
Petter   Færgestad Utstillingsleder   – møter i styret
Morten   Ødemark Prøveleder   løshund – møter i styret
Ralf   Campbell Prøveleder   bandhund møter i styret

Da Knut J. Herland ble valgt inn i NEKF`s styre har Lasse Englund overtatt som fungerende styreleder i h.h.t. NEKF`s vedtekter § 3-5.

Klubben har ved utgangen av året 322 hovedmedlemmer, 8 husstandsmedlemmer og 1 æresmedlem. 330 betalende medlemmer totalt, som er en oppgang på 5 medlemmer siden 2013.

Det er avholdt 7 styremøter i løpet av året og behandlet 69 saker. Styret har godkjent 1 medlem til å begynne dommerutdannelsen for løshund.          

RS 2014 ble avholdt på Gardermoen 24.mai. FØEHK stilte med 5 stykk representanter. 3 medlemmer mottok følgende utmerkelser:

Arnfinn Kullerud, 2013 oppdretterpris NES, Kullskogens Kennel.

Kristian Amundrød, årets jakthund-løshund NEG 2013, NDCH Nelli

 

 

Ralf Campbell, Norske Elghundklubbers Forbund sitt hederstegn i Gull, her flankert av leder Lasse Englund tv, og Nest leder Henning Holtet tv.

 

NM Løshund ble arrangert av Oslo Områdets – og Hedmark Elghundklubb den 5.-7. november, med Malungen Gjestegård som base. FØEHK stilte med NO 45026         H L Sofus, Edvard Lysaker. Denne ekvipasjen tok en 6. plass med 163 poeng.

Årets utstillinger:

Vår-/Sommerutstillingen ble arrangert på Brønnerud Skole, Ås, søndag den 8. juni.

Dommer var Per Nymark, Norge. Her var det påmeldt 49 hunder totalt.

Bir Jemthund: Tinka til Sondre Hauge Volden

Bir Norsk elghund Grå: Gokstadhaugen`s Saga til Irene Sørum

Bir Norsk elghund Sort: Kullskogens Bb Storm til Ellen Rode og Leif Dahl

Høstutstillingen ble arrangert på Høytorp Fort, Mysen, lørdag den 20. september. Dommer var Petra Høgberg, Sverige. Her var det påmeldt totalt 67 hunder

Bir Jemthund: Bleikenlia`s Bertil til Bjørn Magnar Nilsen

Bir Norsk elghund grå: Nelli Til Kristian Ammunrød

Bir Norsk elghund Sort: Kullskogens Bb Storm til Ellen Rode og Leif Dahl

Årets bandhundprøver:

Ralf Campbell har vært prøveleder. Det kan gåes bandhundprøver ut januar 2015.

1-dags separat.

Ved årsslutt er 6 ekvipasjer innstilt til følgende premier:

1.premie : 2.

2.premie: 2

3.premie: 0

0 premie: 2

2-dagers separate bandhundprøver.

Ved årsslutt er 2 ekvipasjer innstilt til følgende premier:

1.premie: 1

2.premie: ingen hunder

3.premie: ingen hunder

0.premie: 1

 

Årets løshundprøver:

Morten Ødemark har vært prøveleder.

Årets 2 dagers samlet prøve ble arrangert den 5. og 6. desember, med Høytorp Fort som base. Det var 5 stykk påmeldte. 4 gikk til 1. premie og en hund gikk til 0. premie.

Prøvens beste hund ble SE 28953/2012 Fleshusbergets Sigge, eier Lennart Kindblom, med 167,5 poeng.

De prøvene som ble gått i januar ble ikke referert i årsberetningen for 2013.

Det ble gått 20 stk 1-dagers separate prøver med følgende premiefordeling:

1.premie: 8

2.premie: 2

3.premie: 1

0.premie: 9

Det ble gått 11 stykk 2-dagers separate prøver med følgende premie fordeling:

1.premie: 7

2.premie: 2

3.premie: 1

0.premie: 1

Høstens prøver hadde siste dommermøte den 29. desember, med følgende resultater:

Det ble gått 31 stk 1-dagers separate prøver med følgende premiefordeling:

1.premie: 15

2.premie: 1

3.premie: 3

0.premie: 12

Det ble gått 5 stykk 2-dagers separate prøver med følgende premiefordeling:

1.premie: 4

2.premie: 0

3.premie: 0

0.premie: 1

Totalt blir dette 21 stk 2-dagers prøver og 51 stk 1-dags prøver i 2014

Årets klubbkamp bandhund:

Ble arrangert 2. august på Jonsrud i Rakkestad. Årets klubbkamp var den 10. i rekken.

Oslo – Områdets EHK vant klubbkampen med 11 klubbkamppoeng. Sør-Norge ble nummer 2 med 6 klubbkamppoeng og FØEHK fikk 3. plass med 3 klubbkamppoeng.

 

Årets sporprøver:

Gjermund Bønøgård har vært prøveleder. Det har blitt utdelt 92 katalognummere. Ved årsslutt er det gått 35 blodsporprøver, 31 fersksporprøver og 5 elgsporprøver.

 

Årets blodsporkurs:

Instruktører var Jan Lie, Oddvar Andersrød og Kåre Undrum. 17 stykk elghunder og 1 vorsther. Elghundene bestod prøven.

 

Årets Miljø- og ringtrening:

Ble arrangert hver torsdag kl 20-21 i Ski 20. mars – 24. april, og hadde 6 deltagere, derav 3 NEG, 2 Karelsk Bjørnhund og 1 jämthund. Kursleder var Ralf Campbell.

 

Årets bandhundkurs:

Follo og Østfold EHK arrangerte sitt årlige bandhundkurs i Rakkestad med Jonsrud som base 25-26. april med åtte deltakere, derav seks menn og to kvinner, de fleste med erfaring fra løshundjakt, men som nå ville prøve seg på en ny og spennende jaktform. Det var Marius Løken (Drøbak), Arne Martin Aaserød (Sarpsborg), Anita Skedsmo (Løken), Ellen Rusvik (Moss), Petter Lysaker (Slattum), Thoralf Halvorsrud (Ørje) Fredrik Åhman (Torslanda, Sverige) og Arnstein Bjune (Lunner).

De seks hundene fordelte seg på tre norsk elghund, grå og tre norsk elghund, sort, alle unge hunder, seks på ett år og to på to år, så her var det mye upløyd mark! De tre instruktørene var Erik Solbrække, Morten Solbrekke og Ralf Campbell.

Årets henvendelser til avelskontakten

Avlskontakt har i 2014 vært Ralf Campbell som i løpet av året har hatt 11 henvendelser, derav 8 for å finne hannhund til tispe og 3 for å skaffe seg valp.

Oppnevning av kontaktpersoner til NEKF:                                                   Følgende medlemmer har blitt oppnevnt av styret til kontaktpersoner til NEKF: Ungdomsarbeide: Ole Tom Johnsrud                                                    Kontaktperson NEG: Lasse Englund                                                         Kontaktperson NES: Arnfinn Kullerud                                                             Kontaktperson Jemthund: Morten Ødemark

Styret i Follo og Østfold Elghundklubb
13.01.2015

Knut Herland                              Lasse Englund                           Ole Tom Johnsrud

                    Svein Kristiansen                                  Kjell Ove Burås

 

Velg kategori

Nyhetsarkiv