årsmøte 2016

                     

                                                                                                                                      

 

Varsel om årsmøte 2016.

Det skal avholdes årsmøte i Follo & Østfold Elghundklubb torsdag 18.2.2016 kl. 18:30 på Mørk golfbane i Spydeberg. I h.h.t. vedtektene skal saker som ønskes tatt opp på årsmøte herunder forslag til valg av tillitsvalgte sendes skriftlig til styret / valgkomiteen (leder Arne Olsen) innen 10. januar. Årsmøte dokumentene blir tilsendt dere som har e post samt lagt ut på klubbens hjemmeside. De som ønsker årsmøtedokumentene tilsendt på papir må melde dette til styret inne 1. februar, slik at vi kan trykke opp det antall som er nødvendig. Da vi forsøker å spare utgifter på trykking av papirer og porto håper vi at flest mulig printer ut dette selv.

Vi håper mange merker av denne kvelden på kalenderen og kommer på årsmøte.

 

 

Med hilsen

Styret i Follo & Østfold Elghundklubb

Velg kategori

Nyhetsarkiv