ÅRSMØTE 2022

Varsel om årsmøte 2022.
Det skal avholdes årsmøte i Follo & Østfold Elghund klubb torsdag 24.02.2022 kl. 18:30 på Slettemoen i Rakkestad. I h.h.t. vedtektene skal saker som ønskes tatt opp på årsmøte herunder forslag til valg av tillitsvalgte sendes skriftlig til styret / valgkomiteen (leder for valgkomiteen er Grete Bjerke ) innen 10. januar.
Årsmøte dokumentene blir lagt ut på klubbens hjemmeside.

På grunn av Covid 19 situasjonen, kan årsmøtet bli flyttet. Vi følger myndighetenes råd til enhver tid.

 

Vi ønsker alle en riktig
God jul og et godt nytt år!
Med hilsen
Styret i Follo & Østfold Elghundklubb

Velg kategori

Nyhetsarkiv