Årsmøte 2024 med trekning av Tracker og utlevering av Championatskjold

Dato: Onsdag 28.02.2024 kl 18:30. Bamserudlåven (www.bamsrudlaven.no/bamsrudlaven/ )

Det skal velges nye styremedlemmer, vararepresentanter, samt nye kandidater til utstillingskomiteen og valgkomiteen.

Forslag til kandidater og godtgjørelser meddeles formann i valgkomiteen Hans Oscar Gudim på telefon 950 75 068 eller på e-post hogudim@yahoo.no. Frist: 10.01.2024.

Saker som ønskes behandlet av medlemmer i FOEHK må være styret i hende senest 10.01.2024 og sendes skriftlig til leder av FOEHK. Sakspapirer blir lagt ut på hjemmesiden i forkant av årsmøtet.

Det blir også i år premieutdeling og trekning av Tracker for medlemmene i FOEHK som har gått løshundprøve sesongen 2022/2023. I tillegg til at det skal deles ut en Tracker til det medlemmet som har vervet flest medlemmer i FOEHK det siste året, ref årsmøteprotokoll for 2023.

Avslutningsvis vil premieutdeling og utdeling av championatskjold samt vandrepokaler forhåpentligvis gjennomføres med brask og bram!

Merk: Frist for å bestille championatskjold er 04.02.2024.

Mvh Styret

Velg kategori

Nyhetsarkiv