BANDHUNDPRØVER 2020

 
Det ligger an til at bandhundprøver kan gjennomføres fra 1. juli 2020, men det nye registreringsprogrammet til NEKF for jaktprøver er ikke klart til bruk ennå.
Det ventes ferdig testet i løpet av mai/juni.
Inntil det er i boks blir ikke prøver åpnet for påmelding på web.
Så snart vi vet mer blir dette lagt ut på klubbens hjemmeside.
 
For å lette komitèens arbeide før prøvestart bes de som har planer om å melde på til prøve sende navn og reg.nr på hunden til undertegnede ralfcam@online.no så snart som mulig.
 
På vegne av bandhundkomitèen i F&ØEHK
Ralf Campbell

Velg kategori

Nyhetsarkiv