Championatskjold 2020

Dere som har hunder som har blitt championer, kan bestille championatskjold av klubben på:

hs-holte@online.no innen den,25.02.2021.

HUSK! 

Tittel, regnr.: på hunden og navn på eier.

Velg kategori

Nyhetsarkiv