Championatskjold 2022

Alle som ønsker å bestille championatskjold må sende dette i forkant av årsmøte 2022 hvor premiering/overrekkelse finner sted.

 
 

Skjold bestilles direkte til Henning Holtet hs-holte@online.no.

 
 

Frist søndag 06.februar 2022.

Velg kategori

Nyhetsarkiv