Ettersøk mot 2025

Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs) arrangerer et to dagers seminar på Honne på   Biri 16.-17. juni 2015. Hensikten er å fokusere på dagens ettersøk på   hjortevilt i offentlig regi i Norge og hva som kan og bør gjøres for å   videreutvikle dette.
 
  Temaer
  I forbindelse med endring i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst   angående ettersøk på hjortevilt som trer i kraft 1.april 2016:
 
  Hvem gjør hva i forbindelse med bedømmelser av hunder, godkjenninger og   kursing?
  Hvordan fungerer ettersøk på hjortevilt i offentlig regi i dag og hva bør   gjøres videre mot 2025.
  Utfordringer for kommunale ettersøksjegere
  Behovet for bruk av løshund under ettersøk på hjortevilt
 
  Mer info og påmelding her: http://seminar.skogkurs.no/ettersok2015/index.cfm
 
  Formål
  Formålet med seminaret er foruten faglig påfyll, mening- og   erfaringsutvekslinger, å se på hva som kan gjøres for å bringe   ettersøksarbeidet på hjortevilt i Norge fremover.
 
  Målgruppe
  Målgruppen er kommunale ettersøksjegere og andre spesielt interesserte i   ettersøk på hjortevilt.
 
  Priser
  1. Hele seminaret med middag og overnatting: 3.300,-
  2. Hele seminaret med middag uten overnatting: 2.700,-
  3. Seminar en dag inkludert lunsj: 1.500,-

 

Velg kategori

Nyhetsarkiv