Godt besøkt kurs for hundeførere / løshund

Onsdag 19.06.2013

Kurset ble avholdt for å skolere hundeførere i nye prøveregler for løshund som er innført fra kommende prøvesessong. det er nå innført felles nye prøveregler i de Nordiske landa.  Det var god oppslutning da det møtte ca. 30 personer . Tilbakemeldingen var svært god på tilbudet fra deltagerne. Kursledere Morten Ødemark og Knut J. Herland.

 

Vi planlegger å avholde et kurs i bruk av GPS peileutstyr (PBP) for alle brukere. Målet vårt er å få selgere/importører av de mest brukte pelerne til å komme for å fortelle hvordan vi kan bruke peilere på jaktpøver og praktisk jakt. Kurset er planlagt holdt  i begynnlsen av september og vil bli  bekjentgjort på hjemmesiden vår.

 

Velg kategori

Nyhetsarkiv