Høstens jaktprøver

Alle prøver skal betales til kasserer Svein Kristiansen,  tlf. 93420412  eller e-post: sv-kris3@online.no  Klubbens konto nr: 1020 20 75970. Det må opplyses om hundens reg. nr. og prøvetype.

1-dags separat løshundprøve:

1.nov-31. jan. Påmeldingsfrist 1 aug. – 15.jan. Pris kr.1.000.- hvorav kr. 400,- settes inn på klubbens konto 1020 20 75970 og kr. 600,- betales til dommeren, Påmeldingen sendes til Morten Ødemark, Sundåsvn. 211, 1816 Skipvet, Mobil. 906 41 938 eller e-post  moedemar@online.no  eller legges inn her på klubbens hjemmeside.

2-dagers separat løshundprøve:

1.nov-31. jan. Påmeldingsfrist 1 aug. – 15.jan. Pris kr.2.000.- hvorav kr. 800,- settes inn på klubbens konto 1020 20 75970 og kr. 600,- betales til hver av dommerne. Påmeldingen sendes til Morten Ødemark, Sundåsvn. 211, 1816 Skipvet, Mobil. 906 41 938 eller e-post   moedemar@online.no eller legges inn her på klubbens hjemmeside.

2-dagers samlet løshundprøve:

Fredag 6. og lørdag 7. desember. Påmeldingsfrist 22. november. Pris kr.2.000.- hvorav kr. 800,- settes inn på klubbens konto 1020 20 75970 og kr. 600,- betales til hver av dommerne. Påmeldingen sendes til Morten Ødemark, Sundåsvn. 211, 1816 Skipvet, Mobil. 906 41 938 eller e-post   moedemar@online.no eller legges inn her på klubbens hjemmeside.

1-dags separat bandhundprøve:

1.juli- 31. januar: Flere påmeldingsfrister. Påmeldingsgebyr kr 1000.- Av dette settes kr 400.- inn på klubbens konto 1020.20.75970 og kr 600.- betales til dommeren. Påmelding til Ralf Campbell, Leikvollen 17, 1400 Ski, Email ralfcam@online.no,eller tlf 90 98 32 91. Tidlig påmelding er en fordel!

2-dagers separate bandhundprøve

1.juli – 31. januar. Flere påmeldingsfrister. Påmeldingsgebyr kr 2000.- Av dette settes kr.800.- inn på klubbens konto 1020.20.75970 og kr 600.- betales til hver av de to dommerne). Påmelding til Ralf Campbell, Leikvollen 17, 1400 Ski, ralfcam@online.no eller tlf 90 98 32 91. Tidlig påmelding er en fordel!

Velg kategori

Nyhetsarkiv