KLUBBKAMP FOR BANDHUNDER I RAKKESTAD 19/8- 2023

Vanligvis deltar tre klubber i den årlige klubbkampen for bandhunder i Rakkestad, men i år var vi redusert til to, Follo og Østfold EHK og Oslo-Områdets EHK. Nå savnet vi Bergslagen Älghundklubb som var forhindret fra å være med, og håper at de kommer sterkere igjen i 2024.

Klubbkampen har vært en terminfestet 1-dags samlet prøve siden starten i 2005. Hver klubb stiller med to, evt tre hunder og like mange dommere. Felles utgifter deles mellom klubbene, mens de dekker sine egne. I følge formålsparagrafen skal unghunder og lite brukte bandhunder prioriteres, mens jaktchampioner utelukkes fra deltagelse. Påmeldingsavgiften er sterkt redusert. For vertsklubben stilte NES TE Pan NO33533/22, eier/fører Jon-Andreas Holm,1433 Ås, og NEG Heggbrennas Gunvor (Lita) NO39840/22, eier/fører Nina Helen Herland, 1475 Finstadjordet, begge deltagere på årets bandhundkurs i Rakkestad 21-22/4. For Oslo-Områdets EHK stilte Arild Aas, 0975 Oslo med NES Balder NO57374/21 og Marius Næss, 1925 Blaker med Gokstadhaugens Rimfrost NO50176/21.

Dommere som dømte for Follo og Østfold EHK var Stein Johansen og Ralf Campbell. Ellen Krogstad (NKK representant) og Terje Rybråten dømte for Oslo-Områdets EHK. Ole Anders Klipper i Slottåsenterrenget og Ole Johnny Harstad i Kampestenterrenget gjorde en god jobb som kjentmenn for utabygds dommere. Jan Lie var plass-sjef og Lasse Englund sørget for alt det datatekniske både før, under og etter klubbkampen.

Basen var Jonsrud, der vi møttes fredag ettermiddag, hilste på gamle venner og ble kjent med nye. Dommermøtet var satt kl 19.00, og etter gjennomgang av regler og trekking av terreng, grillet vi senere på kvelden. Deltagerne overnattet på madrasser på ” Oksebåsen” og ” Kvigerommet”,  mens hundene sov i bilen.

Lørdag morgen gikk reveljen kl 04.30, frokost ble inntatt på kjøkkenet, nistepakker smurt, og kl 06.00 var alle ute i terrenget etter 10-25 minutters kjøring fra basen. Værforholdene var relativt gode, oppholdsvær med stødig vind fra øst og +18-19 grader. Alle hundene kom for elg/hjort, og selv om de stort sett var svært uerfarne, gjorde de en imponerende innsats. Ved 13-tiden var alle ekvipasjer og dommere unntatt en tilbake på Jonsrud der det ble servert lapskaus. Sistemann kom en time senere, men dommeren hadde gyldig grunn. Forklaringen kan leses under. Så kunne det lukkede dommermøtet begynne. Deretter var det premieutdeling, med fôrsekker og premieglass til alle, og en øks til eieren av beste hund.

Resultatet ble:

1NES TE Pan NO33533/22, eier/fører Jon-Andreas Holm, F&ØEHK, 81p, 1pr.

2NEG Gokstadhaugens Rimfrost NO50176/21, eier/fører Marius Næss, Oslo-O-EHK, 73p, 2pr

3 NEG Heggbrennsas Gunvor (Lita) NO39840/22, Nina Helen Herland, F&ØEHK, 70p, 2pr

4 NES Balder NO57374/21, Arild Aas, Oslo-O-EHK, 64p, 0pr

Iflg konkurransereglene for klubbkampen gir 1pr 5 poeng, 2pr 3, 3pr 2 og 0pr gir 1 poeng. Follo og Østfold EHK vant klubbkampen med 7poeng, mens Oslo-O-EHK fikk 4, men hvilken klubb som vinner og hvilke premier som oppnås kommer i bakgrunnen for grunntanken bak klubbkampen. Alle er faktisk vinnere. Unge talenter får vist seg frem, folk med felles interesser kommer sammen og sørger for å skape et fint miljø bygget på samarbeid mellom klubbene og de bidrar til å skape blest om denne effektive og spennende jaktformen. En slik samlet prøve er også nyttig for dommerne, for på dommermøtene blir prøvereglene repetert og fortolkninger diskutert. Det er alltid noe å lære for alle, både uerfarne og erfarne. Av  ”Bandhundjaktens ti bud” er nok det 10. bud det som det syndes mest mot: ”Du går alltid for fort – du går aldri for langsomt”, noe som også gjaldt noen av årets deltagere.

Effektiv prøvetid skal være seks timer, og en forlengelse kan kun skje hvis hunden er i «elgarbeid» og ligger an til premiering eller forhøyelse av premiegrad, max en time ekstra. Det gjelder aldri å gi opp, selv om prøvetiden nærmer seg slutt. Det viste Marius Næss med hunden Rimfrost da dommer Stein Johansen fortalte ham at «Nå har du fem minutter igjen». Da hadde de ennå hadde ikke kommet for elg, og det gikk mot null premie, men Marius lot Rimfrost fortsette å søke. Ett minutt senere, med fire minutter igjen av prøvetiden løftet Rimfrost snuten i været og markerte overvær. Der sto elgen, og da sporingen var vel overstått litt over en halv time senere var premien i boks. Den kjente elgjeger og bandhunddommer Håkon Heggbrenna fra Trysil sa det så treffende en gang for mange år siden, om dette med ikke å gi opp: «Prøva er itte slutt før dommeren har sli att bildøra!»

Takk til alle deltagere, dommere og kjentmenn for en fin dag i elgskogen, og lykke til på høstens jaktprøver! Skitt jakt!

.

På vegne av bandhundkomitèen i Follo og Østfold EHK

Ski 20/8-2023

Ralf Campbell

(prøveleder)

Velg kategori

Nyhetsarkiv