Kurs og opplæring

Miljø- og ringtreningskurs på torsdager 14/3 – 25/4

I gamle dager trodde elgjegere at mannevonde bikkjer var bedre på jakt. I dag vet vi at aggresjon og jaktlyst er to forskjellige ting, og ingen vil ha sinte hunder. Det er noe herk, både på jakt (ved fallet), og i utstillingsringen. Miljøtrening er viktig, det har elghundeiere de siste årene vist økende forståelse for. De fleste hunder skal stilles ut, og da nytter det ikke å ta en runde bak huset kvelden før den skal i ringen. Hvis den vegrer seg for å la dommeren se på bittet, eller er mer opptatt av å ”snakke” med andre hunder, eller den trekker så hardt i bandet at den virker kuhaset, har eieren bare seg selv å takke. Dommeren må jo bare dømme det han/hun ser. Kusavgift kr 300.- settes inn på klubbens konto 1020.20.75970, merket «Miljø- og ringtrening 2013»

Tid: kl 20-21 på torsdager i mars og april. Første gang TORSDAG 14. mars.

Påmelding til Ralf Campbell, Email: ralfcam@online.no eller tlf 90 98 32 91

 

BANDHUNDKURS I RAKKESTAD 19- 20.april 2013

Kurset er tilrettelagt for alle interesserte, uansett hvilket ståsted du har – enten du har jakterfaring eller ikke, om du har prøvd denne jaktformen eller ei. Hvis du har med hund bør den ikke være yngre enn 5 mndr.

Program: Fredag 19/4: 18-21: Teorikveld. Deretter grilling og sosialt samvær. Lørdag 20/4: 06 -12: Ut i skogen med hund og instruktør. 12 -13: Lunsj. 13 -14: Evaluering og oppsummering. Kursavgift kr 700.- som dekker losji, et varmt måltid og kursmateriell, settes inn på klubbens konto 1020.20.75970 merket «Bandhundkurs 2013». Påmelding til Ralf Campbell, Email: ralfcam@online.no eller tlf. 90 98 32 91

Påmelding til Ralf Campbell ralfcam@online.no eller telefon 90 98 32 91

 

BLODSPORKURS -2013

Klubben vil arrangere blodsporkurs i år også. Kurset vil foregå på forskjellige steder i Østfold og starter i april. Begrenset antall hunder kan delta, så meld dere på med en gang! Kurset vil være ferdig til St. Hans og siste gangen med mulighet til å ta blodsporprøve. Påmelding til Kåre Undrum, tlf . 69223392, mobil 48042217. Kursavgift kr 700,-. Betales første dag. Instruktører vil være Kåre Undrum, Jan Kåre Lie og Oddvar Andersrød. Kursdager vil bli avtalt underveis i kurset.

 

Velg kategori

Nyhetsarkiv