Løshundprøvekurs.

Tilbud til de som er uerfaren, eller til de som trenger noen råd/tips til å gå en løshundprøve. Det blir en teoridel den,06.09.2021 kl.18:00. Sted: Spydeberg. Tidspunkt for den praktiske delen blir avtalt etter teoridelen. Påmelding sendes, moedemar@online.no Tlf.90641938.

Velg kategori

Nyhetsarkiv