MEDLEMSINFO 2015

Kjære medlemmer!

Jeg må først få takke for tillitten til vervet som leder for klubben. Årsmøte ble avholdt på Mørk Golfbane, Spydeberg 12.2., hvor 50 medlemmer deltok. Protokoll fra årsmøte er lagt ut på hjemmesiden vår. Vi vil takke de av våre tillitsvalgte som gikk ut av sine verv for flott jobb for klubben og samtidig ønske nyvalgte lykke til. Det er beundringsverdig hvor mye dugnad, tillitsvalgte og dommere jobber for klubben vår. Premieutdeling ble avhold 12.3 på Høytorp Fort og gratulerer til de som fikk premier, vandrepremier og championatskjold.

 

Vi i det nye styret er godt i gang med arbeidet, og komiteledere og styret jobber godt sammen. Løshundkomiteen jobber mye med de nye reglene som kommer neste år angående godkjente hunder til ettersøk. Når alt dette er klart kommer dette ut på hjemmesiden våres. Bandhundkomiteen og utstillingskomiteen jobber jamt og trutt med sine arrangement. Vi kommer til å få en utfordring med dommere i tiden fremover. Dette gjelder alle prøveformer, så jeg håper noen av medlemmene har lyst til å starte på disse utdannelsene.

Ungdomsarbeidet blir det brukt mye tid på, og det ser ut til at vi har fått en fin gruppe med ungdommer som er interessert i dette.

I år er det NM for bandhund og ungdoms NM for løshund. Deltaker for oss på NM bandhund er: NEG Sleppåsens T-S Berte NO33140/11, m/ eier og fører Bjørnar Berger. Invitasjon til Ungdoms NM har akkurat blitt sendt ut, så se på klubbens hjemmesider for mer informasjon. Jeg ønsker begge lykke til.

  

Dersom noen har noe de ønsker å ta opp er det bare å ta kontakt.

Håper det er mange som melder seg på klubbens prøver og utstillinger i inneværende år. Ønsker alle to og firbeinte venner en riktig god sommer. Og lykke til med grunntrening før høsten jakt starter. Følg med på klubbens hjemmeside, vi prøver å legge ut all ny informasjon der.

Lasse Englund

 

Ungdomsgruppe i FØEHK

Vi har i 2014 startet opp en ungdomsgruppe i klubben. Tanken er at dette skal bidra til økt interesse og forståelse for arbeidet som må til for at en klubb som vår skal leve videre. Vi søkte i egne medlemslister for å finne frem til yngre medlemmer som kunne tenke seg å være med på dette. Det første møtet ble avholdt i Vestby medio Desember 2014, oppmøtet var begrenset men vi hadde en hyggelig kveld vi som var tilstede. Det ble diskutert litt rundt utfordringer generelt i Østfold skogene når det gjaldt elgjakt, og vi drøftet hvor veien for ungdomsgruppa skulle gå videre.

Det var ønskelig med tema kvelder/dager hvor de kunne bli kjent med klubben vår og hvordan forbundet organiserer seg ut mot klubbene. Onsdag 18.mars ble det avholdt tema kveld på Jensetorpet i Rakkestad hos Harald Heier. Her var det lagt til rette for en interessant ettermiddag, vi takker Kåre Undrum for flott bidrag til denne aktiviteten. Tema for dagen var skuddplass undersøkelse.

Det ble noen «aha» opplevelser og mange fine diskusjoner rundt temaet, alle var enige om at dette er et viktig moment som det må være stort fokus på under elgjakt. Kvelden ble avsluttet med stort bål, grilling av pølser og selvfølgelig en stor kjele med svart kaffe.

Bandhund komiteen har fått stafettpinnen, og skal gjennomføre et bandhund kurs for ungdomsgruppa, og dette er foreløpig satt til 29. og 30. August 2015.

Det har i en tid nå blitt jobbet parallelt i styret for å skaffe ungdommene en mulighet til elgjakt til høsten, det ser nå ut til at dette har lykkes. Sannsynligvis blir det en langweekends jakt i november.

Vi jobber hele tiden med nye ideer, men forslag og innspill fra kreative medlemmer tas imot med takk.

Ungdomsgruppa består i dag av ca. 10 medlemmer, ikke alle er registrerte medlemmer i klubben enda, men har fattet interesse gjennom aktivitetene til U-gruppa.

Det er opprettet en egen Facebook side til gruppa, hvor de kommuniserer internt, dette har blitt tatt vel imot, og er til stor hjelp for å komme i kontakt med flere ungdommer.

Ole Tom Johnsrud

 

Løshundkomiteen

Vi skal avholde samlet blodsporprøve den, 30/05-2015. Sted, Agnalt i Sarpsborg. Leder er Gjermund Bønøgård.

Det skal avholdes, elgspor, ferskspor og blodspor prøver. Ansvarlig er Gjermund Bønøgård tlf. 905 68 932. gjermund@halden.net

Høsten løshund prøver blir:

1-dagers separat fra den, 01/11-2015 – 31/01-2016.

2-dagers separat fra den, 01/11-2015 – 31/01-2016.

Leder er Morten Ødemark, tlf. 906 41 938, moedemar@online.no

Ungdoms NM for løshund 4.9.15

Blir i år arrangert av Nord-Trøndelag EHK i Lierne. Mer info blir publisert på hjemmesiden når dette kommer fra arrangøren.

Vårens og høstens utstillinger

Vårutstillingen arrangeres 24. mai på Brønnerud skole, Ås. Dommer er Nils Erik Haagenrud.

Høstutstillingen arrangeres 20. september på Høytorp Fort, Mysen. Dommer er Kjell Øybakken.

For påmeldinger, se klubbens hjemmesider

Bandhundkomiteen

Årets prøver starter 1. juli. Se klubbens hjemmesider

Kandidater til Forbundets Hederstegn og æresmedlem i klubben

Se klubbens hjemmeside

Vennlig hilsen

Styret

Velg kategori

Nyhetsarkiv