MILJØ- OG RINGTRENINGSKURS 2021

MILJØ- OG RINGTRENINGSKURS 2021

Nytt kurs starter på Ski torsdag 18/3 kl 20-21.

Deltageravgift NOK 700.-. Innbetaling til klubbens bankkonto 1020.20.75970.

Merk betalingen «Miljø- og ringtreningskurs 2021» 

Påmelding til Ralf Campbell ralfcam@online.no .

Det tas forbehold om at kurset må avlyses. I så fall blir pengene refundert.

Velg kategori

Nyhetsarkiv