NM BANDHUND 6. – 9. august 2015

                                   

Vil du delta i NM for bandhunder? Hordaland EHK inviterer til NM Bandhund i Kvinnherad, Norges største hjortekommune 6-9/8-15. Det er et typisk Vestlandsterreng med til dels bratte lier og de presiserer på hjemmesiden at deltakere (og dommere) ”bør være i besittelse av et normal kondisjonsnivå”.

Follo og Østfold EHK kan sende en ekvipasje, og vi må også ha en reserve, som kan bli aktuell som deltaker, for erfaringsmessig klarer ikke alle områdeklubber å stille med hund. Klubben dekker påmeldingsavgift og opphold, ikke reiseutgifter.

Se Uttaksregler ved å gå inn på www.elghundforbundet.no og klikk først på Lover og regler, deretter Uttaksregler Norsk Mesterskap

Opplysninger om hund, eier og prøveresultater fylles ut i nedenstående påmeldingsskjema og sendes ralfcam@online.no.

Søknadsfrist: 9. April

(Fyll inn i skjema nedenfor, kopier dette og lim inn i mail til Ralf)

Opplysninger om hunden

Tittel Navn Reg.nr Kjønn F.dato ID-nr HD-status
             

Opplysninger om eier

Navn Adresse Postnr. Sted Tlf Email
           

Opplysning om fører hvis han/hun ikke er eier

Navn Adresse Postnr. Sted Tlf Email
           

Tellende prøveresultater .

De 3 beste resultater for hunden (En to-dagers prøve = 2 separate prøver)

Dato Prøvens ref.nr Dommer Premie Poeng
         
         
         
Gjennomsnitlig poengsum av de tre prøvene  
Totalt antall prøver som hunden har deltatt på  
Av disse prøvene ble hunden premiert på  

Sted                                                                                              Signatur

………………………………………                                     ……………………………………………..

                        

Velg kategori

Nyhetsarkiv