NM for løshunder 2022.

Klubben vil arrangere uttaksprøve i forbindelse med NM for løshunder høsten 2022.

Prøven vil bli avholdt den, 02.09.2022. 

Påmelding sendes: moedemar@online.no

 

UTTAKSREGLER FOLLO & ØSTFOLD EHK 2022

UTTAKSREGLER:

1. En hundeeier som har sitt hovedmedlemskap i F&ØEHK pr. 30.06 året før uttaksprøven, kan stille med en hund på arrangementet.

2. Hunden må ha norske eiere og være norskregistrert. Hunden må være registrert på påmeldt eier senest 30.6. året før uttaksprøven. Hunden må ha dokumentert HD-status som tilfredsstiller de til enhver tid gjeldende krav til rasens avlshunder.

3. Alle hunder med minimum 1. premie på 2. dagers prøve er kvalifisert til å stille på uttaksprøve. 2.dagers prøve = en prøve. Minst en av prøvene som danner grunnlag for uttak skal være gjennomført etter forrige mesterskap.
4. Prøver som danner grunnlag for hundens kvalifisering skal være tatt i påmelders eie.
5. Det er bare prøver tatt i Norge etter norske prøveregler som gjelder for uttaket.
6. Fem hunder med gjennomsnittlig høyest poengsum for hundens to beste prøver, rangerer hundene for deltagelse på uttaksprøve.

7. Hvis flere hunder står likt prioriteres alder (yngste foran), og til sist prioriteres utstillingsresultater for rangering under uttaksprøven.

8. Hundeeier er ansvarlig for å sende med dokumentasjon på hundens resultater ved påmelding til uttaksprøve i F&ØEHK.

9. Løshundkomiteen i F&ØEHK tar ut hunder som kan delta på uttaksprøve.

Velg kategori

Nyhetsarkiv