NORDISK MESTERSKAP FOR BANDHUNDER 2018

Norske Elghundklubbers Forbund og Nord-Trøndelag EHK arrangerer Nordisk Mesterskap for Bandhunder i Stjørdal 1-2. september 2018 og går som terminfestet prøve.

Fem (5) hunder fra hvert land deltar, og lokalklubber som Follo og Østfold EHK kan hver sende søknad om to (2) hunder.

KRAV:

Hunden må være NJ(B)CH, fri for HD (A eller B), være norsk registrert og norsk eid. Resultatene av de fire (4) beste prøvene gjelder for uttaket (2-dagersprøve = 2 prøver). Ingen områdeklubb kan stille mer enn tre (3) deltagere. Hunden kan delta t.o.m. det året den fyller syv (7) år.

 

Søknad sendes til Jan Lie, email jank-lie@online.no innen 15 april.

I søknaden oppføres hundens fire (4) beste resultater (premie og poengsum), sammen med tid, sted og dommer.

Velg kategori

Nyhetsarkiv