NORDISK MESTERSKAP FOR LØSHUND 2018

06. og 07.september arrangeres Nordisk Mesterskap for løshunder i Lierne, Nord-Trøndelag. Uttaksegler ligger som vedlegg.

De som har lyst til å delta melder seg på til klubben på: moedemar@online.no Frist: 20.04.2018.

Velg kategori

Nyhetsarkiv