Spørreundersøkelse

Bachelor oppgave om hund

Vi har fått en henvendelse fra to studenter ved Høgskolen i Nord Trøndelag,, avdeling Steinkjer, som i disse dager skal skrive den avsluttende bacheloroppgaven sin innenfor studiet Husdyrfag, velferd og produksjon. I oppgaven har de valgt å skrive om hund, hvordan velferden påvirkes av stress, og om det er sammenheng mellom synlig og «usynlig» stress.

 

De skal kjøre en anonym spørreundersøkelse, hvor deltakerne skal svare på en del hverdagslige spørsmål om sin hund, i tillegg til en del spørsmål om stressrelatert atferd og miljøpåvirkninger. De skal også måle hjertefrekvensen til et utvalg hunder, for å se samspillet mellom hjertefrekvens og de synlige stresstegnene.

Stress kan være både positivt og negativt, og de er ikke ute etter å henge ut noen, eller lage en negativ oppgave. De er kun ute etter håndfaste bevis, som senere kan brukes for å gjøre den daglige dyrevelferden til hundene enda bedre.

Vi håper at klubbens medlemmer er interessert i å være med på dette, slik at de får en best mulig oppgave.

Gå inn på linken under og svar på spørsmålene.

 

https://response.questback.com/randibberg/i4uojdxzih/ 

Velg kategori

Nyhetsarkiv