UNGDOMSMESTERSKAP FOR LØSHUND 2021.

Det arrangeres Ungdomsmesterskap for løshund den, 18 og 19 okt. av Hallingdal-Valdres og Vestoppland EHK.

Ungdommer som har lyst å delta fra klubben, sender inn påmelding til: moedemar@online.no 

Frist: 20.06.2021.

Uttaksregler ligger som vedlegg.

Velg kategori

Nyhetsarkiv