Uttaksprøve for å delta i NM Løshund 2024 FOEHK

Buskerud elghund klubb inviterer til NM i løshund 16 og 17 oktober i 2024.

1. Uttaket for å bli F&ØEHKs representant skjer ved uttaksprøve (amerikansk uttak), dvs en lukket 1-dags samlet prøve. (Styrevedtak som gjelder for både band- og løshund NM)

2. På uttaksprøven i 2024, blir beste hund klubbens representant til NM + en (1) reserve som den som blir rangert som nr. 2 på uttakssprøven.

3 Gjennomsnittlig historisk poengsum for hundens 3 beste prøvedager gjelder for rangering av hvem som blir tatt ut til uttaksprøven. Det presiseres at 2 dagers prøve teller hver dag som uavhengige dager. Videre må minst en av prøvene som danner grunnlag for uttaksprøven skal være gjennomført etter forrige mesterskap.

4. Uttaksprøven arrangeres i Follo og Østfold EHKs aktivitets område, dato 02.09.24.

5. Påmelding/søknad om å delta i uttaksprøven sendes til prøveleder for løshundkomiteen: e-post losprove.foehk@gmail.com innen 01.07.24

6. Hunden reg.nr, navn, hundefører og link til de tre beste prøvene med referanse nummer sendes inn sammen med søknaden om å delta i uttaksprøven.

Se også vedlagt dokumenter fra NEKF.

Velg kategori

Nyhetsarkiv