Uttaksprøve for å delta i NM Løshund 2024

Buskerud elghund klubb inviterer til NM i løshund 16 og 17 Oktober i 2024.

1. Uttaket for å bli F&ØEHKs representant skjer ved uttaksprøve (amerikansk uttak), dvs en lukket 1-dags samlet prøve. (Styrevedtak som gjelder for både band- og løshund NM)

2. På uttaksprøven I 2024, blir beste hund klubbens representant + en (1) reserve som blir rangert som nr. 2 på uttakssprøven..

3 Gjennomsnittlig historisk poengsum for hundens 3 beste prøvedager gjelder for uttaket, 2 dagers prøve teller hver dag som uavhengige dager. Minst en av prøvene som danner grunnlag for uttak skal være gjennomført etter forrige mesterskap.

4 Uttaksprøven arrangeres i Follo og Østfold EHKs interesseområde (Dato ikke bestemt).

MERK: Vedlegg til Uttaksreglene finner du på hjemmesidene våre.

På vegne av Løshundkomiten  i F&ØEHK

Velg kategori

Nyhetsarkiv