Uttaksprøve til NM bandhund 2023

Uttaksprøve til NM bandhund 2023

Follo og Østfold EHK arrangerer uttaksprøve lørdag 1. Juli i år for å nominere klubbens deltager i NM bandhund noen uker senere i Troms. Maks 5 hunder kan delta i denne uttaksprøven. 

Gjennomsnittlig historisk poengsum for hundens 3 beste prøvedager gjelder for uttaket, 2- dagers prøve teller hver dag som uavhengige dager. Minst en av prøvene som danner grunnlag for uttak skal være gjennomført etter forrige mesterskap. Eier må være hovedmedlem i klubben pr. 30.6. året før NM og inneha sammenhengende medlemskap til NM er avholdt. Er hundeeier medlem i to eller flere klubber, skal eier melde på i den medlemsklubb han har bopel i, eller til den nærmeste medlemsklubb i forhold til bopel. 

Søknad med kopi av skogskort sendes jank-lie@online.no før 1.mai. 

Ved spørsmål henv. Jan Lie tlf. 901 72 258.

Velg kategori

Nyhetsarkiv