Varsel om årsmøte i 2019

Det avholdes årsmøte for Follo & Østfold EHK den, 14.02.2019 kl. 18:30 på Mørk golfbane i Spydeberg.

I h.h.t. vedtektene skal saker som ønskes tatt opp på årsmøte, sendes styret innen, 10.01.2019. Forslag til valgkomiteen sendes leder av valgkomiteen, Lasse Englund innen, 10.01.2019.

Årsmøte dokumentene blir lagt ut på klubbens hjemmeside.

Vi henstiller til at så mange som mulig kommer på årsmøte!

GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR!!

Hilsen styret i Follo & Østfold EHK

Velg kategori

Nyhetsarkiv