Varsel om årsmøte i 2020!

                                                                                                               

Det skal avholdes årsmøte i Follo & Østfold Elghund klubb tirsdag 25.02.2020 kl. 18:30 på Mørk golfbane i Spydeberg. I h.h.t. vedtektene skal saker som ønskes tatt opp på årsmøte herunder forslag til valg av tillitsvalgte sendes skriftlig til styret / valgkomiteen (leder for valgkomiteen er Iver Halvorsrud ) innen 10. januar.
Årsmøte dokumentene blir lagt ut på klubbens hjemmeside.  
Vi håper mange merker av denne kvelden på kalenderen og kommer på årsmøte.
 
Vi ønsker alle en riktig
God jul og et godt nytt år!
Med hilsen
Styret i Follo & Østfold Elghundklubb

Velg kategori

Nyhetsarkiv