Varsel om årsmøte i 2021

                                                                                                                     
Varsel om årsmøte 2021.

Det skal avholdes årsmøte i Follo & Østfold Elghund klubb torsdag 25.02.2021 kl. 18:30 på Slettemoen i Rakkestad. I h.h.t. vedtektene skal saker som ønskes tatt opp på årsmøte herunder forslag til valg av tillitsvalgte sendes skriftlig til styret / valgkomiteen (leder for valgkomiteen er Johan Stokkeland ) innen 10. januar.
Årsmøte dokumentene blir lagt ut på klubbens hjemmeside.  
 
På grunn av Covid 19 situasjonen, kan årsmøtet bli flyttet. Vi følger myndighetenes råd til enhver tid.
 
Vi ønsker alle en riktig
God jul og et godt nytt år!
Med hilsen
Styret i Follo & Østfold Elghundklubb

Velg kategori

Nyhetsarkiv